Na-inschrijving - Het Element - OnlineHuiswerkklas.nl

Na-inschrijving – Het Element

Na-inschrijving

Dit is de na-inschrijfpagina voor (ouders van) leerlingen van Het Element. Je kunt je onderaan deze pagina inschrijven voor het project ”Huiswerkbegeleiding voor leerlingen van Het Element,” dat op 12 september 2022 is gestart.

Huiswerkbegeleiding

Het Element wil een aantal leerlingen de mogelijkheid bieden om extra hulp te krijgen bij het maken van huiswerk, eventuele leerachterstanden in te halen, of zich beter voor te bereiden op toetsmomenten.

Om dit doel te bereiken is Het Element een samenwerking aangegaan met de organisatie OnlineHuiswerkklas.nl. Leerlingen die zich inschrijven hebben de mogelijkheid om dit schooljaar vier uur huiswerkbegeleiding per week te volgen. Daarnaast volgen deelnemers iedere week een individueel plangesprek (15 minuten).

Iedere donderdagmiddag: plangesprek (15 minuten)

Iedere dinsdag-, woensdag of donderdagmiddag vindt op een vast tijdsstip het wekelijkse plangesprek plaats met je persoonlijke studiecoach (individueel). Dit is een online gesprek (via video). Nadat er is gekeken naar het huiswerk wordt er samen een planning gemaakt voor de komende week.

Zondag t/m donderdag: huiswerkbegeleiding

De begeleidingsuren zijn interactief en vinden plaats in kleine groepjes van maximaal zes leerlingen. De begeleider houdt toezicht, controleert regelmatig de voortgang en is direct beschikbaar bij vragen. Deelnemers plannen de begeleidingsuren zelf in. Zo kan ervoor gekozen worden om de uren te verspreiden over meerdere dagen.

Hoe kan ik mij afmelden? 

De begeleiding loopt in principe door tot het einde van het schooljaar. Leerlingen die deelnemen aan het project kunnen besluiten om de samenwerking tussentijds op te zeggen. Na opzegging loopt de begeleiding nog twee weekjes door (excl. vakanties).

Loopt de begeleiding in de vakantie door? 

In de eerste week van de kerstvakantie (week 52) en in de officiële meivakantie (week 18) vindt géén begeleiding plaats. In de tweede week van de kerstvakantie (week 1) en in de krokusvakantie (week 9) loopt de begeleiding wel door.

Stap 1.

Je wilt je extra inzetten om dit jaar succesvol af te ronden

Stap 2.

Je meldt je aan voor huiswerkbegeleiding op deze pagina

Stap 3.

Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek

Stap 4.

Je volgt wekelijks vier uur huiswerkbegeleiding tot het einde van het schooljaar

Aanmelden

Wil jij ook deelnemen? Laat het ons dan weten via onderstaand formulier.

 • Voordat we starten met de begeleiding, zijn we benieuwd hoe jij ervoor staat op school. Als je van een bepaald vak nog géén cijfers hebt, zijn wij benieuwd naar het laatste gemiddelde van vorig jaar. Geef hieronder je cijfergemiddelden door.

 • Nederlands
 • Engels
 • Zorg en Welzijn
 • Wiskunde
 • Duits
 • Mens en Maatschappij
 • Geschiedenis
 • NASK
 • Leerlingen die deelnemen aan het project volgen vier uur begeleiding per week - en bepalen zelf op welke momenten zij de begeleiding volgen. Denk even goed na over jouw ideale weekplanning, en vink daarna hieronder precies vier hokjes aan.

  Ik ben niet vier uur per week beschikbaar. Kan ik alsnog deelnemen?

  Dat is helaas niet mogelijk. Leerlingen die deelnemen aan het project, nemen vier uur begeleiding per week af.

  Kan ik mijn weekplanning later nog wijzigen?

  Deelnemers kunnen ons altijd verzoeken om begeleidingsuren te verzetten. Echter: we passen het rooster van diezelfde week niet aan. Een verzoek om een begeleidingsuur te verzetten zal in alle gevallen vanaf de eerstvolgende week ingaan.

Informatie

Whatsapp: 06 811 67 255
Tel: 085 877 1234
E-mail: info@onlinehuiswerkklas.nl