Plusuren - OnlineHuiswerkklas.nl

Plusuren

De kern van onze dienstverlening is het geven van online huiswerkbegeleiding. Sinds kort bieden wij daarnaast een nieuwe onderwijsdienst aan, zogenaamde Plusuren.

Online Plusuren: Effectieve ondersteuning voor de vakdocent

Vakdocenten staan er om bekend dat zij passie hebben voor het werk dat zij doen. Het komt vaak voor dat zij, buiten de lesuren om, tijd vrijmaken voor leerlingen om extra uitleg te geven. Echter, er is niet in alle gevallen tijd om alle leerlingen die dat nodig hebben extra te ondersteunen. Hiervoor biedt OnlineHuiswerkklas.nl uitkomst. Samen met het Develsteincollege in Zwijndrecht zijn wij in september 2020 een pilot gestart. Een aantal leerlingen van die school kunnen sindsdien door vakdocenten naar ons worden doorgewezen voor extra vakinhoudelijke ondersteuning. De resultaten zijn positief: leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben worden één op één geholpen. Daarnaast neemt de druk op de vakdocenten af, en kunnen zij zich beter focussen op de belangrijkste taken die horen bij hun vak.

Matthijs den Haan, Rector Develsteincollege Zwijndrecht

‘De Online Plusuren verlagen de werkdruk voor onze docenten in de vakgroep scheikunde (bovenbouw). Vanwege het grote lerarentekort is het een groot probleem om docenten te vinden voor de reguliere lessen. Als een leerling extra individuele uitleg nodig heeft, kan de vakdocent een leerling gemakkelijk doorverwijzen. Onze vakdocenten ontvangen wekelijks een verslag waarin is terug te lezen hoe de Plusuren zijn verlopen. De extra hulp komt ons goed van pas, de terugkoppeling die wij wekelijks ontvangen is heel goed.’

Stap 1.

Je hebt behoefte aan extra uitleg en wordt doorverwezen door de vakdocent.

Stap 2.

Je meldt je aan en uploadt hierbij foto's van jouw vragen.

Stap 3.

Je ontvangt een e-mail met informatie over jouw deelname.

Stap 4.

Je neemt deel aan het Online Plusuur, samen met een paar klasgenoten.

Stap 1: Jouw docent adviseert je om deel te nemen

Tijdens de les wordt er iets uitgelegd dat je nog niet goed begrijpt. Je beseft je dat je onvoldoende kennis hebt om het huiswerk te maken of om goed te scoren op de eerstvolgende toets. Je vraagt de vakdocent om extra uitleg maar de volgende klas staat alweer voor de deur… De vakdocent verwijst je naar een speciale internetpagina die jouw school op ons domein heeft. De docent verzoekt je om je op die pagina aan te melden voor het eerstvolgende Online Plusuur.

Stap 2: Je meldt je aan en uploadt hierbij jouw vragen

Jouw middelbare school heeft een eigen pagina op het domein van OnlineHuiswerkklas.nl. Hierop zie je een overzicht van de Online Plusuren. Je meldt je aan voor een Plusuur. In het aanmeldproces vraagt het systeem jou om een aantal afbeeldingen te uploaden (foto’s). Je maakt een aantal foto’s van de lesstof die je onvoldoende begrijpt en levert ook een aantal oefenvragen aan. Na het doorlopen van de stappen kun je je inschrijven en is je aanmelding voor het Plusuur afgerond.

Stap 3: Je ontvangt een e-mail met informatie over jouw deelname

Na je inschrijving ontvang je een e-mail met informatie over jouw Online Plusuur. In de e-mail vind je een overzicht van je inschrijving en instructies over hoe je kunt deelnemen aan jouw online les. Daarnaast vind je in de e-mail een link terug. Als je, in aanloop naar het Plusuur, nog meer vragen hebt die je graag wilt behandelen, kun je die link gebruiken om meer vragen te uploaden.

Stap 4: Je volgt het Online Plusuur  samen met enkele klasgenoten.

Je neemt deel aan het Plusuur samen met maximaal zes klasgenoten, die zich net als jij ook hebben aangemeld. Omdat leerlingen uit één leerjaar gezamelijk het Plusuur volgen, zijn alle opdrachten die worden behandeld relevant voor jouw toets. Onze docent heeft de les goed voorbereid en zal altijd beginnen met het behandelen van de vragen die door meerdere leerlingen zijn gesteld. Tijdens het Plusuur is er veel ruimte voor individuele uitleg.

Michiel van Gorp MA, Eigenaar OnlineHuiswerkklas.nl

‘Onze Online Plusuren dragen er aan bij dat de werkdruk voor vakdocenten afneemt. Daarnaast zien we dat leerlingen die Plusuren bij ons volgen beter presteren op de toets.’

Wil jij namens jouw onderwijsinstelling met ons in contact komen? Vul dan onderstaand formulier in.