Vijf tips voor het begeleiden van leerlingen met faalangst - Online Huiswerkklas

Vijf tips voor het begeleiden van leerlingen met faalangst

18 oktober 2022
Michiel van Gorp, MA

Nieuwsoverzicht

Onze methode is niet specifiek ontwikkeld voor leerlingen met faalangst. Toch hebben wij sinds onze oprichting in 2017 een aantal leerlingen met faalangst succesvol begeleid. Voordat een nieuwe collega bij ons in dienst treedt, wordt hij/zij gewezen op bepaalde tips die helpen in het succesvol begeleiden van leerlingen die last hebben van faalangst.

  1. Veel herhalen

Faalangst komt vaak voort uit onzekerheid. Het is daarom extra belangrijk dat leerlingen die last hebben van faalangst veel succeservaringen opdoen. Zoveel mogelijk herhalen dus!

  1. Op tijd beginnen…

Voor leerlingen die last hebben van faalangst is op tijd beginnen met leren de énige juiste strategie Als zij te laat beginnen, is de kans op stress en/of een ‘black-out’ te groot. Het is belangrijk om hier tijdens het wekelijkse Plangesprek samen met de leerling extra aandacht aan te besteden. Verdeel het leerwerk in kleine taken; een goede planning is van groot belang.

  1. Geef positieve feedback

Zorg dat je communicatie naar leerlingen die last hebben van faalangst extra positief is. Doe dit ook als het (nog) niet helemaal goed gaat. Als iemand fouten maakt, zeg je bijvoorbeeld: ‘’Je hebt minder fouten dan de vorige keer. Ik weet zeker dat het een volgende keer nóg beter gaat. Goed zo!“

  1. Doe af en toe een opdracht samen

Opdrachten samen maken is een goede manier voor de leerling met faalangst om succeservaringen op te doen. Laat tijdens het maken van de opdracht merken wat er allemaal al goed gaat. Eerst rustig alle vragen doornemen en focussen op de vragen die de leerling wel kan beantwoorden, dat geeft de leerling zelfvertrouwen. Hoe meer succeservaringen, hoe beter!

  1. Overhoor altijd schriftelijk

Een schriftelijke overhoring is een betere simulatie van de uiteindelijke toets, dan een mondelinge overhoring. Daarnaast is het fijn dat andere leerlingen het niet kunnen horen als de leerling met faalangst een foutje maakt, omdat zij niet mee kunnen luisteren. Je kunt ook de feedback schriftelijk met de leerling met faalangst delen, zodat hij/zij deze rustig in zich op kan nemen, zonder dat anderen dit meekrijgen.

Tot slot

Het is belangrijk dat al onze medewerkers goed op de hoogte zijn van bovenstaande tips, zodat we leerlingen met faalangst zo goed mogelijk kunnen ondersteunen binnen de mogelijkheden die Onlinehuiswerkklas.nl biedt.

Andere (leer)stoornissen

OnlineHuiswerkklas.nl is niet gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met (leer)stoornissen. Echter: we hebben sinds 2017 veel praktijkervaring opgedaan waardoor onze begeleiding in veel gevallen erg goed aansluit. Klik hier om meer te lezen over onze aanpak voor leerlingen met ADHD, klik hier om meer te lezen over onze werkwijze voor leerlingen met dyslexie en klik hier om meer te lezen over hoe wij omgaan met leerlingen met autisme.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Leerlingen bij OnlineHuiswerkklas.nl volgen altijd eerst een proefweek huiswerkbegeleiding. Na deze periode kun je een abonnement voor vier tot tien uur begeleiding per week bij ons afsluiten. Onze abonnementen zijn maandelijks opzegbaar..

Proefweek starten