De Coronatijd: omgaan met een nieuwe situatie - OnlineHuiswerkklas.nl

De Coronatijd: omgaan met een nieuwe situatie

8 juni 2020
Jolanda Smeets, Msc

Nieuwsoverzicht

De Coronatijd: omgaan met een nieuwe situatie

Jolanda Smeets, Msc

De afgelopen periode was voor onze leerlingen en voor onze organisatie erg uitdagend. Voor veel leerlingen was het zeker in het begin volstrekt onduidelijk wat er vanuit school van hen werd verwacht. Wij zijn dan ook trots hoe zij de periode hebben doorstaan. Vrolijke pubers verschenen bij ons online, en maakten huiswerk, extra opdrachten, of leerden stof waarvan zij nog helemaal niet wisten of het zou worden getoetst. Over de hele breedte zagen wij een heel volwassen en vrolijke houding bij de kinderen. Hiervoor onze grote waardering: petje af!

Van studieondersteunend, naar een grotere rol

OnlineHuiswerkklas.nl heeft als doel om middelbare scholieren te ondersteunen zodat zij goed zijn voorbereid op belangrijke les- en toetsmomenten. Echter, vanaf medio maart was er door de Corona uitbraak plotseling weinig onderwijs om te ondersteunen. Onze leerlingen volgden nog wel vakken via school, tegelijk met grote groepen in een online lesvorm, maar mistten langere tijd de individuele uitleg van vakdocenten.

Omdat onze leerlingen de uitleg van vakdocenten moesten missen, zijn wij de afgelopen periode nog meer gaan doceren dan voorheen. Waar wij eerst leerlingen nog wel eens adviseerden om met bepaalde vragen naar de docent te stappen, hebben wij ons de afgelopen periode extra ingezet door veel les te geven. Onze online klassen zijn kleiner dan de online-classrooms die worden opgezet vanuit school. Met maximaal vijf andere leerlingen is er veel meer ruimte voor interactie en persoonlijke aandacht.

In overleg met ouders

Niet alleen dankzij de inzet van onze docenten en leerlingen hebben wij leerachterstanden in de meeste gevallen kunnen voorkomen. Een andere positieve verandering die de coronatijd teweeg heeft gebracht, is de verdere intensivering van onze samenwerking met ouders. In situaties waarin de school géén duidelijkheid gaf over het lesprogramma waren ouders van essentieel belang voor onze informatievoorziening. In sommige gevallen namen ouders zelfs de plek van de school in en gaven zij hun kinderen zelf maak- en leerwerk op. Dankzij deze samenwerking konden wij ook in gevallen waarin géén onderwijs werd gegeven leerlingen blijven ondersteunen.

Tips voor thuis

In heel Nederland zetten leerlingen en ouders extra stappen om ervoor te zorgen dat jongeren gemotiveerd blijven en er geen leerachterstanden ontstaan. Enkele tips die wij mee kunnen geven zijn: (1) maak ieder weekend een werkschema voor de week die komen gaat, (2) houd in je weekplanning voldoende rekening met sport en ontspanning en (3) bedenk voor enkele vakken eventueel zelf een vervangend programma.

Het laatste punt vereist wat extra toelichting. Scholen hebben hun best gedaan om vervangende programma’s op te stellen. Echter: dat is in de meeste gevallen niet voor alle vakken gelukt. Zo hebben veel leerlingen voor enkele vakken al bijna drie maanden géén maak- of leerwerk vanuit school opgekregen.

Voor die vakken adviseren wij om zelf een vervangend programma op te stellen. Het is belangrijk dat ouders hierbij helpen. Breng de stof in kaart, knip de stof in stukjes en maak zo samen een vervangend programma. Alleen door uitdagingen samen aan te gaan kunnen leerachterstanden worden voorkomen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Leerlingen bij OnlineHuiswerkklas.nl volgen altijd eerst een proefweek huiswerkbegeleiding. Na deze periode kun je een abonnement voor vier tot tien uur begeleiding per week bij ons afsluiten. Onze abonnementen zijn maandelijks opzegbaar..

Proefweek starten