Huiswerkbegeleiding - Het Willem de Zwijger College - OnlineHuiswerkklas.nl

Huiswerkbegeleiding – Het Willem de Zwijger College

Kosten

Na succesvolle samenwerkingen in de schooljaren 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023 is de samenwerking voorlopig beëindigd. Leerlingen van het Willem de Zwijger College kunnen niet langer deelnemen via de school. Zij behouden de optie om tegen betaling deel te nemen als particulier.

Huiswerkbegeleiding schooljaar 2022-2023

Het Willem de Zwijger College wil een aantal leerlingen opnieuw de mogelijkheid bieden om extra hulp te krijgen bij het maken van huiswerk, eventuele leerachterstanden in te halen, of zich beter voor te bereiden op toetsmomenten of examens.

Om dit doel te bereiken is Het Willem de Zwijger College opnieuw een samenwerking aangegaan met de organisatie OnlineHuiswerkklas.nl. Leerlingen die zich inschrijven hebben de mogelijkheid om tot het einde van het schooljaar zes uur huiswerkbegeleiding per week te volgen. Daarnaast volgen deelnemers iedere week een individueel plangesprek (15 minuten).

De begeleiding is begonnen in de week van maandag 9 januari. Via het formulier onderaan deze pagina, kun je je na-inschrijven voor het project.

Iedere dinsdag- woensdag- of donderdagmiddag: plangesprek

Iedere dinsdag- woensdag- of donderdagmiddag vindt op een vast tijdsstip het wekelijkse plangesprek plaats met je persoonlijke studiecoach (individueel, 15 minuten). Dit is een online gesprek (via video). Nadat er is gekeken naar het huiswerk wordt er samen een planning gemaakt voor de komende week.

Zondag t/m donderdag: huiswerkbegeleiding

De begeleidingsuren zijn interactief en vinden plaats in kleine groepjes van maximaal zes leerlingen. De begeleider houdt toezicht, controleert regelmatig de voortgang en is direct beschikbaar bij vragen. Deelnemers plannen de begeleidingsuren zelf in. Zo kan ervoor gekozen worden om de uren te verspreiden over meerdere dagen.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier. Zodra je het formulier hebt ingevuld, zal je binnen twee werkdagen worden uitgenodigd voor een online kennismakingsgesprek. Na het kennismakingsgesprek kan je direct deelnemen in de huiswerkbegeleiding.

Hoe kan ik mij afmelden?

De begeleiding loopt in principe door tot het einde van het nieuwe schooljaar. Leerlingen die deelnemen aan het project kunnen besluiten om de samenwerking tussentijds op te zeggen. Na opzegging loopt de begeleiding nog twee weekjes door (excl. vakanties).

Loopt de begeleiding in de vakantie door?

In de eerste week van de officiële meivakantie (week 18) vindt géén begeleiding plaats. In de krokusvakantie (week 9) loopt de begeleiding wel door.

Stap 1.

Je wilt je extra inzetten om het nieuwe schooljaar succesvol af te ronden.

Stap 2.

Je meldt je aan voor huiswerkbegeleiding op deze pagina.

Stap 3.

Je wordt uitgenodigd voor een online kennismakingsgesprek

Stap 4.

Je volgt wekelijks zes uur huiswerkbegeleiding tot het einde van het schooljaar.

Na succesvolle samenwerkingen in de schooljaren 2020-2021, 2021-2022 en 2022-2023 is de samenwerking voorlopig beëindigd. Leerlingen van het Willem de Zwijger College kunnen niet langer deelnemen via de school. Zij behouden de optie om tegen betaling deel te nemen als particulier.

 

Informatie

Whatsapp: 06 87820570
Tel: 085 877 1234
E-mail: info@onlinehuiswerkklas.nl