Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs - OnlineHuiswerkklas.nl

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

22 oktober 2021
Gideon de Jong, Msc.

Nieuwsoverzicht

Moeten ouders überhaupt een rol spelen t.a.v. het onderwijs van hun kinderen?

Het lijkt erop dat onderzoekers het grotendeels met elkaar eens zijn, dat het antwoord op deze vraag ‘ja’ is. Er is zeker een rol weggelegd voor ouders. Dit blijkt onder andere uit een reviewstudie naar de effectiviteit van ouderbetrokkenheid en de rol die leraren daarbij kunnen vervullen (Bakker, Denessen en Dennissen 2013). In de reviewstudie zijn 111 studies in kaart gebracht die gaan over de effecten van ouderbetrokkenheid op de prestaties, motivatie, het welbevinden en de zelfwaardering van leerlingen. De conclusie is dat ouderbetrokkenheid in de meeste gevallen een positief effect heeft op de netgenoemde punten. Met name bij het leren thuis. Betrokkenheid bij school en contact met leraren lijken een minder sterk, geen, of soms zelfs een negatief effect te hebben.

Hoe kan ouderbetrokkenhuid eruit zien?

De vervolgvraag die je kunt stellen: hoe kan je op een goede manier invulling geven aan ouderbetrokkenheid? Deze vraag is lastiger te beantwoorden. Het Nederlands Jeugd Instituut geeft als voorbeelden om gesprekken te voeren over school en naar rapportbesprekingen en ouderavonden te gaan. Meer context over hoe deze gesprekken er idealiter uit zouden zien, wordt helaas niet gegeven. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek geeft gelukkig wat praktischere tips. Dit doen ze in een publicatie over de rol van ouders in het afstandsonderwijs, naar aanleiding van Covid-19. Hieronder een aantal tips die worden gegeven.

  • Bieden van vertrouwen
  • Het hebben van hoge verwachtingen
  • Creëren van een comfortabele omgeving
  • Aanmoediging
  • Hulp bij het plannen en organiseren van huiswerk
  • Faciliteren van het vinden van interessante literatuur
  • Afleiding minimaliseren
  • Stof overhoren

Zijn er vormen van ouderbetrokkenheid die juist niet werken?

Jazeker! Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek maakt hier ook een aantal opmerkingen over (in dezelfde publicatie). Wat betreft de hulp bij het plannen en het organiseren van huiswerk wordt aangegeven dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. Daarnaast geldt dat te veel hulp juist averechts kan werken. Dit kan omslaan in bemoeizucht. Ook het veelvuldig controleren van een leerling kan een negatief effect hebben op de relatie tussen ouder en kind.

Conclusie

Over het algemeen heeft ouderbetrokkenheid een positief effect op de prestaties van leerlingen. Hierbij geldt dat niet alle vormen van ouderbetrokkenheid (goed) werken. Een ouder kan vooral waarde bieden door de juiste randvoorwaarden te creëren voor een leerling om goed te presteren en door bij te dragen aan een positief zelfbeeld. Bemoeizucht en overmatige controle werken juist averechts.

Op zoek naar huiswerk ondersteuning in Amsterdam, Rotterdam of in andere steden? Dan ben je op de juiste plek bij Online Huiswerkklas. Bij OnlineHuiswerkklas.nl vinden we ouderbetrokkenheid en een goede communicatie met ouders erg belangrijk. Meer hierover via deze link.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Leerlingen bij OnlineHuiswerkklas.nl volgen altijd eerst een proefweek huiswerkbegeleiding. Na deze periode kun je een abonnement voor vier tot tien uur begeleiding per week bij ons afsluiten. Onze abonnementen zijn maandelijks opzegbaar..

Proefweek starten