Huiswerkbegeleiding - Aeres Emmeloord - OnlineHuiswerkklas.nl

Huiswerkbegeleiding – Aeres Emmeloord

Huiswerkbegeleiding schooljaar 2022-2023

Het Aeres VMBO Emmeloord wil een aantal leerlingen opnieuw de mogelijkheid bieden om extra hulp te krijgen bij het maken van huiswerk, eventuele leerachterstanden in te halen, of zich beter voor te bereiden op toetsmomenten.

Om dit doel te bereiken is Het Aeres VMBO Emmeloord opnieuw een samenwerking aangegaan met de organisatie OnlineHuiswerkklas.nl. Leerlingen die zich inschrijven hebben de mogelijkheid om volgend schooljaar vier uur huiswerkbegeleiding per week te volgen. Daarnaast volgen deelnemers iedere week een individueel plangesprek (15 minuten).

Deze pagina is bedoeld voor nieuwe inschrijvingen. Als je op dit moment al deelneemt aan de online huiswerkbegeleiding via Het Aeres, hoef je je niet opnieuw in te schrijven. We zullen dan automatisch van je deelname uitgaan.

De begeleiding begint in de week van maandag 12 september. Aanmelden kan tot en met zondag 4 september, via het formulier onderaan deze pagina.

Iedere donderdagmiddag: plangesprek (15 minuten)

Iedere donderdagmiddag vindt op een vast tijdsstip het wekelijkse plangesprek plaats met je persoonlijke studiecoach (individueel). Dit is een online gesprek (via video). Nadat er is gekeken naar het huiswerk wordt er samen een planning gemaakt voor de komende week.

Ik kan niet op donderdagmiddag. Kan ik alsnog deelnemen aan het project?

Wij raden alle deelnemers aan om het wekelijkse plangesprek te volgen. Echter: als het écht niet uitkomt, is het ook mogelijk om alleen deel te nemen aan de begeleidingsuren, en het wekelijkse plangesprek niet te volgen.

Zondag t/m donderdag: huiswerkbegeleiding

De begeleidingsuren zijn interactief en vinden plaats in kleine groepjes van maximaal zes leerlingen. De begeleider houdt toezicht, controleert regelmatig de voortgang en is direct beschikbaar bij vragen. Deelnemers plannen de begeleidingsuren zelf in. Zo kan ervoor gekozen worden om de uren te verspreiden over meerdere dagen.

Hoe kan ik mij aanmelden? 

Je kunt je tot en zondag 4 september aanmelden via onderstaand formulier. Uiterlijk woensdag 7 september word je uitgenodigd voor jouw eerste kennismakingsgesprek. De kennismakingsgesprekken vinden plaats op zaterdag 10 september. De begeleiding start in de week van maandag 12 september.

Hoe kan ik mij afmelden? 

De begeleiding loopt in principe door tot het einde van het nieuwe schooljaar. Leerlingen die deelnemen aan het project kunnen besluiten om de samenwerking tussentijds op te zeggen. Na opzegging loopt de begeleiding nog twee weekjes door (excl. vakanties).

Loopt de begeleiding in de vakantie door? 

In de eerste week van de kerstvakantie (week 52) en in de officiële meivakantie (week 18) vindt géén begeleiding plaats. In de tweede week van de kerstvakantie (week 1) en in de krokusvakantie (week 9) loopt de begeleiding wel door.

Stap 1.

Je wilt je extra inzetten om het nieuwe schooljaar succesvol af te ronden.

Stap 2.

Je meldt je aan voor huiswerkbegeleiding op deze pagina.

Stap 3.

Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, dat op 10 september plaatsvindt.

Stap 4.

Je volgt wekelijks vier uur huiswerkbegeleiding tot het einde van het schooljaar.

Aanmelden

De inschrijving is gesloten. Wil je toch nog deelnemen? Neem dan even contact op met mevr. Maris Lottman of dhr. Matthijs van Gaalen. 

Informatie

Whatsapp: 06 811 67 255
Tel: 085 877 1234
E-mail: info@onlinehuiswerkklas.nl