Huiswerkbegeleiding - Aeres Emmeloord - OnlineHuiswerkklas.nl

Huiswerkbegeleiding – Aeres Emmeloord

Huiswerkbegeleiding

Het Aeres VMBO Emmeloord wil een aantal leerlingen de mogelijkheid bieden om extra hulp te krijgen bij het maken van huiswerk, eventuele leerachterstanden in te halen, of zich beter voor te bereiden op toetsmomenten.

Om dit doel te bereiken is Het Aeres VMBO Emmeloord een samenwerking aangegaan met de organisatie OnlineHuiswerkklas.nl. Leerlingen die zich inschrijven hebben de mogelijkheid om dit schooljaar vier uur huiswerkbegeleiding per week te volgen. Daarnaast volgen deelnemers iedere week een individueel plangesprek (15 minuten).

Deelname aan het project is kosteloos. Aanmelden kan tot en met donderdag 27 januari.

Iedere donderdagmiddag: plangesprek (15 minuten)

Iedere donderdagmiddag vindt op een vast tijdsstip het wekelijkse plangesprek plaats met je persoonlijke studiecoach (individueel). Dit is een online gesprek (via video). Nadat er is gekeken naar het huiswerk wordt er samen een planning gemaakt voor de komende week.

Ik kan niet op donderdagmiddag. Kan ik alsnog deelnemen aan het project?

Wij raden alle deelnemers aan om het wekelijkse plangesprek te volgen. Echter: als het écht niet uitkomt, is het ook mogelijk om alleen deel te nemen aan de begeleidingsuren, en het wekelijkse plangesprek niet te volgen.

Zondag t/m donderdag: huiswerkbegeleiding

De begeleidingsuren zijn interactief en vinden plaats in kleine groepjes van maximaal zes leerlingen. De begeleider houdt toezicht, controleert regelmatig de voortgang en is direct beschikbaar bij vragen. Deelnemers plannen de begeleidingsuren zelf in. Zo kan ervoor gekozen worden om de uren te verspreiden over meerdere dagen.

Hoe kan ik mij aanmelden? 

Je kunt je tot en met donderdag 27 januari aanmelden via onderstaand formulier. Op vrijdag 28 januari word je uitgenodigd voor jouw eerste kennismakingsgesprek. De kennismakingsgesprekken vinden plaats op zaterdag 29 januari. De begeleiding start in de week van maandag 31 januari.

Hoe kan ik mij afmelden? 

De begeleiding loopt in principe door tot het einde van het schooljaar. Leerlingen die deelnemen aan het project kunnen besluiten om de samenwerking tussentijds op te zeggen. Na opzegging loopt de begeleiding nog twee weekjes door (excl. vakanties).

Loopt de begeleiding in de vakantie door? 

In de officiële meivakantie (week 18) vindt géén begeleiding plaats. In de tweede week van de kerstvakantie (week 1) en in de krokusvakantie (week 9) loopt de begeleiding wel door.

Stap 1.

Je wilt je extra inzetten om dit jaar succesvol af te ronden

Stap 2.

Je meldt je aan voor huiswerkbegeleiding op deze pagina

Stap 3.

Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek

Stap 4.

Je volgt wekelijks vier uur huiswerkbegeleiding tot het einde van het schooljaar

Aanmelden

De inschrijving is gesloten.

Er is mogelijkheid tot na-inschrijven. Dhr. Herco van der Hooft kan de pagina mat jou communiceren, waarop je je kunt na-inschrijven.

Informatie

Whatsapp: 06 811 67 255
Tel: 085 877 1234
E-mail: info@onlinehuiswerkklas.nl