Cursus Leren-Leren - OnlineHuiswerkklas.nl

Cursus Leren-Leren

Wij geloven in de effectiviteit van online huiswerkbegeleiding die plaatsvindt in kleine groepjes. Echter, het kan voorkomen dat een leerling extra individuele hulp nodig heeft in één of meerdere aspecten van het Leren-Leren.

 

Wij bieden deze leerlingen de mogelijkheid om, als aanvulling op de online huiswerkbegeleiding,  een individuele cursus leren-leren te volgen. Het is ook mogelijk om de verschillende modules uit de cursus los te reserveren.

Cursus Leren-Leren

Onze onderwijsspecialisten Jolanda Smeets en Suzanne Smit hebben samen de cursus Leren-Leren voor OnlineHuiswerkklas.nl ontwikkeld. De cursus is met name bedoeld voor onderbouwleerlingen, maar kan ook voor bovenbouwleerlingen interessant zijn. De cursus bestaat uit drie modules waarin verschillende vaardigheden worden aangeleerd:

Module 1: Plannen en prioriteiten stellen – 50 minuten

In de eerste module wordt samen geoefend in het maken van een goede (toetsweek)-planning. Welke stappen moet je doorlopen om een toets te leren? Waar moet je rekening mee houden als je een planning maakt? Tijdens de module wordt er voor de eerstvolgende toetsweek een uitgebreide toetsweekplanning gemaakt, en krijgt een leerling handvatten waardoor hij/zij dat voortaan helemaal zelf kan. Na de module wordt het stappenplan met de leerling gedeeld.

Module 2: Hoe maak je een goede samenvatting? – 50 minuten

Voor aanvang van de module wordt er stof gedeeld voor één van de leervakken waar de leerling moeite mee heeft. Tijdens de module wordt er samen met de leerling een samenvatting gemaakt; met een focus op het herkennen van belangrijke verbanden, opsommingen en begrippen. Na de module wordt het stappenplan met de leerling gedeeld.

Module 3: Hoe leer je het beste voor een taal? – 50 minuten

Tijdens deze module wordt er geoefend met een aantal verschillende technieken voor het leren van woordjes en zinnen. Daarnaast komt aan bod hoe je een overzicht maakt van grammaticaregels, en hoe je deze uit je hoofd kunt leren. Ten slotte wordt besproken hoe je jezelf het beste kunt overhoren. Na de module wordt het stappenplan met de leerling gedeeld.

Aanvragen Cursus Leren-Leren

De kosten voor de cursus (3 x 50 minuten) zijn €135. Het is ook mogelijk om, tegen een kleine meerprijs, één of twee modules los af te nemen.

  • Meerdere opties mogelijk