De Bovenbouw in cijfers: het voortgezet onderwijs vanaf leerjaar 4 - OnlineHuiswerkklas.nl

De Bovenbouw in cijfers: het voortgezet onderwijs vanaf leerjaar 4

4 juni 2018
Michiel van Gorp, MA

Nieuwsoverzicht

Op dit moment zitten er 411.666 leerlingen in de 4e, 5e of 6e klas van het voortgezet onderwijs. Hiervan doet 20% 4-vmbo, 47% 4- of 5-Havo, en 33% 4,-, 5-, of 6-Vwo. Welk profiel is populair? Hoe groot is de kans dat je vertraging oploopt? OnlineHuiswerkklas.nl zocht het uit en maakte een overzicht op basis van cijfers van het CBS.*

Studievertraging

De verwachting is dat zo’n 39.900 (9,5%) van de 411.666 leerlingen in de bovenbouw vertraging oplopen. De meesten hiervan, 27.100 (6,5%), blijven zitten op hetzelfde onderwijsniveau. Daarnaast zullen naar schatting 7600 leerlingen (1,8%) vertraging oplopen omdat ze op een hoger onderwijsniveau worden toegelaten. Ten slotte stijgt het aantal leerlingen dat naar een lager niveau doorstroomt de afgelopen jaren sterk. Van de leerlingen die in september in de bovenbouw zijn gestart, zullen ongeveer 5150 leerlingen (1,2%) blijven zitten én doorstromen naar een lager onderwijsniveau.

Kans op vertraging bovenbouw Vmbo, Havo en VWO

Gemiddeld blijft zo’n 9,5% van de bovenbouwleerlingen dus minimaal een keer zitten. Dit getal is echter niet voor elk onderwijsniveau gelijk. Als we kijken naar het Vwo, dan zien we dat 7,6% van de leerlingen in de bovenbouw minimaal één keer blijft zitten. Op de Havo is dit getal veel hoger, namelijk 11,8%. Op het Vmbo gaat het in de bovenbouw (4e klas) direct om slagingspercentages, en zien we dat 9,2% zakt. Op de Havo loop je dus de grootste kans om studievertraging op te lopen.

 

Het Vwo vanaf leerjaar 4

In september 2017 begonnen er 133.908 leerlingen op het Vwo in leerjaar 4, 5 of 6. Dat is 32% van het totaal aantal leerlingen in de bovenbouw. Van deze leerlingen doen 45.451 leerlingen een technisch profiel. Dat is 34% van alle Vwo- leerlingen en slechts 11% van het totaal aantal middelbare scholieren in de bovenbouw. De overige 88.457 leerlingen (21% van het totaal) volgen een maatschappijprofiel.

De Havo vanaf leerjaar 4

Op de havo begonnen in september 2017 193.887 leerlingen in klas 4 of 5. Hiermee is de Havo met 47% de meest voorkomende onderwijsstroom in de bovenbouw. Van deze scholieren doen er 71.870 (37%) een technisch profiel. De overige 122.017 leerlingen (63%) volgen een Maatschappijprofiel.

*
Om een inschatting te maken van het percentage leerlingen met studievertraging, is gebruikgemaakt van de statistische gegevens die beschikbaar zijn tot en met het schooljaar 2010 / 2011. Deze gegevens zijn afgezet tegen het aantal startende bovenbouwleerlingen in 2016/2017. De cijfers zullen in werkelijkheid dus iets afwijken.

Bronnen: (LINK1), (LINK2), (LINK3)

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Leerlingen bij OnlineHuiswerkklas.nl volgen altijd eerst een proefweek huiswerkbegeleiding. Na deze periode kun je een abonnement voor vier tot tien uur begeleiding per week bij ons afsluiten. Onze abonnementen zijn maandelijks opzegbaar..

Proefweek starten