Leenbeeldscherm - Online Huiswerkklas

Leenbeeldscherm

Beste ouders/verzorgers,

We proberen continu onze dienstverlening verder te verbeteren. Onze taken bij huiswerkbegeleiding bestaan uit 1) toezicht houden, 2) controleren en 3) vragen beantwoorden.

Op het vlak toezicht houden zien we in sommige gevallen ruimte voor verbetering. Als een leerling op de PC werkt, worden wij sterk beperkt in onze mogelijkheden tot het houden van toezicht. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van onze begeleiding.

Oplossing
Wij hebben besloten om een aantal leerlingen gratis een extern beeldscherm ter beschikking te stellen – te leen. Het externe beeldscherm stelt ons in staat om toezicht te houden – ook als een leerling op de PC werkt.

Het is belangrijk dat het externe beeldscherm in het zicht van de webcam valt.

Willen jullie hier gebruik van maken?
Indien één van onze medewerkers deze pagina met u heeft gedeeld, is dat mogelijk! Vult u onderstaand formulier even in? Wij zorgen ervoor dat u het externe beeldscherm binnen een week van ons ontvangt.

  • Wat voor beeldschermaansluiting heeft de laptop waarop de leerling werkt? (meerdere opties mogelijk). Wij sturen de juiste aansluiting met het beeldscherm mee.
  • Zodra de samenwerking met OnlineHuiswerkklas.nl wordt beëindigd, hebben leerlingen die een beeldscherm hebben ontvangen twee opties:

    1). Tegen kostprijs (€85) het beeldscherm van ons overnemen. Wij vermelden de kosten van ’t beeldscherm op de laatste factuur.

    2). Het beeldscherm terugsturen naar ons kantoor in Rotterdam. Eventuele kosten voor het verzenden komen op rekening van (de ouders/verzorgers van) de leerling.

    Wij verwachten dat u netjes met de hardware omgaat. Eventuele schade tijdens bezit of verzending is op risico van OnlineHuiswerkklas.nl – en kan niet op u worden verhaald.