Huiswerkbegeleiding - Het Lentiz VMBO Maasland - OnlineHuiswerkklas.nl

Huiswerkbegeleiding – Het Lentiz VMBO Maasland

Huiswerkbegeleiding schooljaar 2022-2023

Het Lentiz VMBO Maasland wil een aantal leerlingen de mogelijkheid bieden om extra hulp te krijgen bij het maken van huiswerk, eventuele leerachterstanden in te halen, of zich beter voor te bereiden op toetsmomenten.

Om dit doel te bereiken is Het Lentiz VMBO Maasland een samenwerking aangegaan met de organisatie OnlineHuiswerkklas.nl. Leerlingen die zich inschrijven hebben de mogelijkheid om volgend schooljaar vier of zes uur huiswerkbegeleiding per week te volgen. Daarnaast volgen deelnemers iedere week een individueel plangesprek (15 minuten).

De begeleiding begint in de week van maandag 5 september. Aanmelden kan tot en met zondag 28 augustus, via het formulier onderaan deze pagina. Deelname aan het project is kosteloos.

Iedere woensdagmiddag: plangesprek (15 minuten)

Iedere donderdagmiddag vindt op een vast tijdsstip het wekelijkse plangesprek plaats met je persoonlijke studiecoach (individueel). Dit is een online gesprek (via video). Nadat er is gekeken naar het huiswerk wordt er samen een planning gemaakt voor de komende week.

Ik kan niet op woensdagmiddag. Kan ik alsnog deelnemen aan het project?

Wij raden alle deelnemers aan om het wekelijkse plangesprek te volgen. Echter: als het écht niet uitkomt, is het ook mogelijk om alleen deel te nemen aan de begeleidingsuren, en het wekelijkse plangesprek niet te volgen.

Zondag t/m donderdag: huiswerkbegeleiding

De begeleidingsuren zijn interactief en vinden plaats in kleine groepjes van maximaal zes leerlingen. De begeleider houdt toezicht, controleert regelmatig de voortgang en is direct beschikbaar bij vragen. Deelnemers plannen de begeleidingsuren zelf in. Zo kan ervoor gekozen worden om de uren te verspreiden over meerdere dagen.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Je kunt je tot en zondag 28 augustus aanmelden via onderstaand formulier. Uiterlijk woensdag 31 augustus word je uitgenodigd voor jouw eerste kennismakingsgesprek. De kennismakingsgesprekken vinden plaats op zaterdag 3 september. De begeleiding start in de week van maandag 5 september.

Hoe kan ik mij afmelden?

De begeleiding loopt in principe door tot het einde van het nieuwe schooljaar. Leerlingen die deelnemen aan het project kunnen besluiten om de samenwerking tussentijds op te zeggen. Na opzegging loopt de begeleiding nog twee weekjes door (excl. vakanties).

Loopt de begeleiding in de vakantie door?

In de eerste week van de kerstvakantie (week 52) en in de officiële meivakantie (week 18) vindt géén begeleiding plaats. In de tweede week van de kerstvakantie (week 1) en in de krokusvakantie (week 9) loopt de begeleiding wel door.

Stap 1.

Je wilt je extra inzetten om het nieuwe schooljaar succesvol af te ronden.

Stap 2.

Je meldt je aan voor huiswerkbegeleiding op deze pagina.

Stap 3.

Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, dat op 10 september plaatsvindt.

Stap 4.

Je volgt wekelijks vier of zes uur huiswerkbegeleiding tot het einde van het schooljaar.

Aanmelden

Je kunt je tot en met zondag 28 augustus aanmelden via onderstaand formulier.

 • Als je nog niet weet wie volgend schooljaar je mentor is, kun je deze vraag overslaan.
 • Voordat we starten met de begeleiding in het nieuwe schooljaar, zijn we benieuwd hoe jij er op dit moment voorstaat op school. Geef hieronder je cijfergemiddelden door.

 • Nederlands
 • Engels
 • Zorg en Welzijn
 • Wiskunde
 • Duits
 • Mens en Maatschappij
 • Geschiedenis
 • NASK
 • Op zaterdag 3 september vindt jouw kennismakingsgesprek plaats. In het online gesprek (20 minuten) laten we jou zien hoe alles werkt! Zijn er momenten waarop je niet kan? Vink die hokjes dan hieronder aan! Kun je op alle momenten? Laat alle vakjes dan open!

 • Leerlingen die deelnemen aan het project volgen vier of zes uur begeleiding per week - en bepalen zelf op welke momenten zij de begeleiding volgen.

  We adviseren met name leerlingen die de Theoretische Leerweg volgen, om gebruik te maken van de optie om zes uur per week te volgen. Denk even goed na over jouw ideale weekplanning, en vink daarna hieronder precies vier of zes hokjes aan.

  Ik ben niet vier uur per week beschikbaar. Kan ik alsnog deelnemen?

  Dat is helaas niet mogelijk. Leerlingen die deelnemen aan het project, nemen minimaal vier uur begeleiding per week af.

  Kan ik mijn weekplanning later nog wijzigen?

  Deelnemers kunnen ons altijd verzoeken om begeleidingsuren te verzetten. Echter: we passen het rooster van diezelfde week niet aan. Een verzoek om een begeleidingsuur te verzetten zal in alle gevallen vanaf de eerstvolgende week ingaan.

 • Leerlingen die deelnemen aan het project volgen iedere woendsdagmiddag op een vast tijdsstip een individueel plangesprek (15 minuten).

  Ik kan niet op woensdagmiddag. Kan ik alsnog deelnemen?

  Wij raden alle deelnemers aan om het wekelijkse plangesprek te volgen. Echter: als het écht niet uitkomt, is het ook mogelijk om alleen deel te nemen aan de begeleidingsuren, en het wekelijkse plangesprek niet te volgen. Het is helaas niet mogelijk om het plangesprek op een ander moment te volgen. Indien je op woensdagmiddag niet beschikbaar bent voor het plangesprek, kun je dat laten weten in het veld ''Opmerkingen.''

Informatie

Whatsapp: 06 811 67 255
Tel: 085 877 1234
E-mail: info@onlinehuiswerkklas.nl