Het van Maerlantlyceum - OnlineHuiswerkklas.nl

Het van Maerlantlyceum

Plusuren

Het Van Maerlantlyceum wil een aantal leerlingen de mogelijkheid bieden om extra hulp te krijgen bij het maken van huiswerk, eventuele leerachterstanden in te halen, of zich beter voor te bereiden op toetsmomenten.

Om dit doel te bereiken is Het Van Maerlantlyceum een samenwerking aangegaan met de organisatie OnlineHuiswerkklas.nl. Leerlingen die zich inschrijven hebben de mogelijkheid om, vanaf de week van maandag 19 september, iedere week 50 minuten extra 0nline les te volgen in de vakken Economie, Natuurkunde, Biologie, Nederlands en Wiskunde. Het is mogelijk om je voor meerdere vakken in te schrijven.

Aanmelden kan tot en met zondag 4 september, via het formulier onderaan deze pagina.

Hoe werkt een Plusuur?

Een Plusuur is een vakinhoudelijke bijles van 50 minuten, die plaatsvindt in groepsverband. Leerlingen volgen hun wekelijkse Plusuur in groepjes van maximaal zes leerlingen. De Plusuren zijn interactief: er is veel ruimte voor individuele uitleg. Meestal staat het maken van oefeningen centraal. De docent lost samen met de groep oefenvragen op, en iedereen krijgt af en toe de beurt.

Leerlingen kunnen meekijken en luisteren wanneer er vragen van anderen worden behandeld. Zij worden aangemoedigd vragen te stellen en mogen de docent interrumperen. Doordat de leerlingen dezelfde uitdagingen hebben, is het Plusuur continu relevant voor alle deelnemers.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Je kunt je tot en zondag 4 september aanmelden via het formulier onderaan deze pagina. Iedere deelnemer zal in de week van maandag 5 september via e-mail en Whatsapp een informatievideo over de Plusuren ontvangen. Zo weet je bijvoorbeeld precies hoe je aan ieder online Plusuur kunt deelnemen, en hoe je tijdens een Plusuur bijvoorbeeld een vraag kunt stellen aan de docent.

Hoe kan ik mij afmelden?

Via het formulier op deze pagina geef je je op voor (minimaal) één extra les in de week, en geef je aan dat je de extra les(sen) zes weken lang zult volgen. Er wordt van iedere deelnemer verwacht dat hij/zij de hele reeks lessen deelneemt; het is niet mogelijk om tussentijds te stoppen.

Stap 1.

Je wilt je extra inzetten om het nieuwe schooljaar succesvol te beginnen.

Stap 2.

Je meldt je op deze pagina aan voor één of meerdere Plusuren.

Stap 3.

In de week van maandag 5 september ontvang je informatie over jouw deelname.

Stap 4.

Je volgt wekelijks gedurende zes weken één of meerdere online Plusuren per week!

Inschrijven

Wil jij ook deelnemen? Laat het ons dan vóór zondag 4 september weten via onderstaand formulier.

Het is mogelijk om je voor meerdere Plusuren in te schrijven.

  • Wekelijks laten we jouw mentor weten hoe de Plusuren zijn gegaan.
  • Tijdens de les communiceren we soms via Whatsapp. Zo kun je bijvoorbeeld een foto van je gemaakte werk aan de docent laten zien.
    *Let op! Hoe meer opties je aanvinkt, hoe groter de kans dat het ons lukt om je in te delen op een moment waarop het jou uitkomt. Vink a.j.b. zoveel mogelijk hokjes aan.
    Kies één, twee of drie vakken.
  • *Géén magister-emailadres, maar bijvoorbeeld gmail of hotmail.*
  • Wekelijks laten we jouw ouders/verzorgers weten hoe de Plusuren zijn gegaan.

Informatie

Whatsapp: 06 811 67 255
Tel: 085 877 1234
E-mail: info@onlinehuiswerkklas.nl