Nieuw bijlestarief - OnlineHuiswerkklas.nl

Nieuw bijlestarief

Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen,

Wij geloven in de effectiviteit van online huiswerkbegeleiding die plaatsvindt in kleine groepjes. Echter, het kan incidenteel voorkomen dat een leerling voor een bepaald vak extra hulp nodig heeft. Wij bieden deze leerlingen de mogelijkheid om, als aanvulling op de online huiswerkbegeleiding, individuele online bijlessen te reserveren. Er wordt steeds meer gebruikgemaakt van deze optie. En we zien in de resultaten gelukkig terug dat deze lessen ook effect hebben. Dat vinden we natuurlijk erg leuk!

Wekelijks evalueer ik de ontwikkelingen binnen onze organisatie met het management,  en hierin worden ook de bijlessen besproken. In die gesprekken komt telkens naar voren dat onze collega-docenten het leuk vinden om de lessen te geven. Echter: men ervaart vaak een nadeel. Voor het geven van een kwalitatief hoogwaardige bijles is een goede voorbereiding vaak van belang. Deze tijd werd  tot op heden niet uitbetaald. Hierdoor werd het geven van extra individuele lessen door sommigen onaantrekkelijk bevonden. Omdat wij ons goed kunnen vinden in hun bezwaren hebben we besloten om al onze collega-docenten voortaan de ruimte te geven om een bijles voor te bereiden (betaald). Hierdoor is het onze verwachting dat de kwaliteit van de bijlessen verder zal stijgen.

Vanaf maandag 17 januari zullen we deze hogere kosten gedeeltelijk gaan doorberekenen middels een hoger tarief. Daarnaast zullen we in onze tarieven vanaf maandag 17 januari géén onderscheid meer maken tussen een ‘structurele bijles’ en een ‘losse bijles’ en zal er één vast tarief gelden voor een individuele bijles (60 minuten): €36.

Tot slot wil ik aangeven dat het nieuwe tarief niet geldt voor bijlessen die al in rekening zijn gebracht. Daarnaast zullen de tarieven voor onze kerndiensten – coaching en huiswerkbegeleiding – dit schooljaar niet worden gewijzigd.

Ik vertrouw er op jullie hiermee goed te hebben geïnformeerd. Weet mij te bereiken als hier vragen over zijn.

Met vriendelijke groet,

Michiel van Gorp
OnlineHuiswerkklas.nl
michiel@onlinehuiswerkklas.nl
0681167255