Plusuren vanaf 8 januari - Het Element - OnlineHuiswerkklas.nl

Plusuren vanaf 8 januari – Het Element

Online Plusuren

Deze pagina informeert over de de extra online lessen Wiskunde, Nederlands, Engels en Duits. Klik hier om naar de pagina over de huiswerkbegeleiding te gaan.

Plusuren blok 3: vanaf maandag 8 januari

Het Element wil een aantal leerlingen de mogelijkheid bieden om voor de vakken Wiskunde, Nederlands, Engels en/of Duits wekelijks een extra online les te volgen, zodat zij eventuele leerachterstanden kunnen inhalen en beter zijn voorbereid op belangrijke toetsmomenten.

Om dit doel te bereiken is Het Element een samenwerking aangegaan met de organisatie OnlineHuiswerkklas.nl. Leerlingen die zich inschrijven hebben de mogelijkheid om, vanaf de week van maandag 8 januari, tot de en met de week van maandag 12 februari, iedere week 50 minuten extra les te volgen in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en Duits.  Het is mogelijk om je voor meerdere vakken in te schrijven.

Aanmelden kan tot en met zondag  17 december, via het formulier onderaan deze pagina.

Hoe werkt een Plusuur?

Een Plusuur is een vakinhoudelijke bijles van 50 minuten, die plaatsvindt in groepsverband. Leerlingen volgen hun wekelijkse Plusuur in groepjes van maximaal zes leerlingen. De Plusuren zijn interactief: er is veel ruimte voor individuele uitleg. Meestal staat het maken van oefeningen centraal. De docent lost samen met de groep oefenvragen op, en iedereen krijgt af en toe de beurt.

Leerlingen kunnen meekijken en luisteren wanneer er vragen van anderen worden behandeld. Zij worden aangemoedigd vragen te stellen en mogen de docent interrumperen. Doordat de leerlingen dezelfde uitdagingen hebben, is het Plusuur continu relevant voor alle deelnemers.

Hoe kan ik mij aanmelden? 

Je kunt je tot en met zondag 17 december aanmelden via het formulier onderaan deze pagina. Iedere deelnemer zal in de week van maandag 25 december via e-mail en Whatsapp een informatievideo over de Plusuren ontvangen. Zo weet je bijvoorbeeld precies hoe je aan ieder online Plusuur kunt deelnemen, en hoe je tijdens een Plusuur bijvoorbeeld een vraag kunt stellen aan de docent.

Hoe kan ik mij afmelden? 

Via het formulier op deze pagina geef je je op voor (minimaal) één extra les in de week, en geef je aan dat je de extra les(sen) zes weken lang zult volgen. Er wordt van iedere deelnemer verwacht dat hij/zij de hele reeks lessen deelneemt; het is niet mogelijk om tussentijds te stoppen.

Stap 1.

Je wilt je extra inzetten om het nieuwe studieblok succesvol te beginnen.

Stap 2.

Je meldt je op deze pagina aan voor één of meerdere Plusuren.

Stap 3.

In de week van maandag 25 december ontvang je informatie over jouw deelname.

Stap 4.

Je volgt wekelijks gedurende zes weken één of meerdere online Plusuren per week!

Inschrijven

Inschrijven kan tot en met zondag 17 december via onderstaand formulier.

  • *Let op! Vink een hokje alléén aan als je absoluut niet beschikbaar bent op dat moment. Hoe minder hokjes je aanvinkt, hoe groter de kans is dat we rekening kunnen houden met jouw voorkeur.
  • Je kunt je opgeven voor één of meerdere vakken
  • Tijdens de les communiceren we soms via Whatsapp. Zo kun je bijvoorbeeld een foto van je gemaakte werk aan de docent laten zien.
  • *Géén magister-emailadres, maar bijvoorbeeld gmail of hotmail.*
  • Wekelijks laten we jouw ouders/verzorgers weten hoe de Plusuren zijn gegaan.

Informatie

Whatsapp: 06 87820570
Tel: 085 877 1234
E-mail: info@onlinehuiswerkklas.nl