Vertrouwen in de toekomst? Het regeerakkoord en het middelbaar onderwijs - OnlineHuiswerkklas.nl

Vertrouwen in de toekomst? Het regeerakkoord en het middelbaar onderwijs

6 februari 2018
Michiel van Gorp, MA

Nieuwsoverzicht

Het nieuwe kabinet Rutte III van VVD, CDA, D66 en Christenunie heeft 10 oktober een regeerakkoord gepresenteerd met als titel: ”Vertrouwen in de Toekomst.” Het akkoord bevat veel investeringen in het onderwijs: 1,5 miljard euro. Wat ga jij als middelbare scholier hiervan merken? OnlineHuiswerkklas.nl zocht het uit en maakte een overzicht.

Rekentoets wordt afgeschaft

Ten eerste goed nieuws voor alfa’s: de rekentoets als onderdeel van de slaag/zakregeling wordt afgeschaft! De toets was ingevoerd om het rekenniveau van scholieren te verbeteren en  kreeg veel kritiek. Sommige leerlingen zakten door de rekentoets voor hun eindexamen en liepen zo veel vertraging op, terwijl ze wel uitblonken in andere vakken. Volgens het regeerakkoord komt er wel een alternatief voor de rekentoets, maar het is nog niet duidelijk wat dat alternatief precies inhoudt. De tussentijdse rekentoets in de onderbouw blijft wel bestaan, maar zal niet langer meetellen voor je gemiddelde.

Diagnostische tussentijdse toets wordt afgeschaft

De Diagnostische tussentijdse toets (DTT) was een digitale toets die aan het eind van de onderbouw (leerjaar 3) werd afgenomen voor Nederlands, Engels en Wiskunde. De toets was onderdeel

van een 3-jarige pilot, bedoeld om scholen meer inzicht te geven in de voortgang van leerlingen. Meer dan 230 scholen hebben in opdracht van de regering de toets jaarlijks uitgevoerd. Volgens de regeringspartijen zijn de resultaten van de pilot positief maar is het landelijk opleggen van de DTT géén taak voor de overheid. Scholen mogen doorgaan met het uitvoeren van de DDT, alleen de wettelijke verplichting om de toets uit te voeren komt te verdwijnen.

Kwalificatieplicht

Het nieuwe kabinet heeft besloten dat echt iedereen een diploma moet halen. Vanaf de nieuwe regeerperiode zijn scholieren zonder diploma verplicht om door te leren tot hun 21e levensjaar (tot voorheen was dit 18). Dit betekent dus dat als je blijft zakken voor je eindexamen, je tot je 21e levensjaar op school moet zitten.

Maatwerk

Het kabinet wil meer flexibiliteit op het middelbaar onderwijs. Zo moet het mogelijk zijn voor een scholier op de HAVO om een aantal vakken op het VWO te doen om zo toegelaten te worden tot een beperkt aantal universitaire opleidingen. Hoe dit precies zal worden uitgewerkt in de praktijk is nog niet duidelijk. Er komt daarnaast meer maatwerk voor kinderen die gebaat zijn bij een meer geleidelijke overgang tussen de basisschool en de middelbare school. Om sommige leerlingen met een leerachterstand beter voor te bereiden op de middelbare school, zullen zij de mogelijkheid krijgen om een tijdje onderwijs te volgen op beide instellingen.

Vrijwillige maatschappelijke diensttijd

Lijkt het je leuk om je in te zetten voor een goed doel of een kwetsbare groep in de samenleving? Dan is er goed nieuws! Het nieuwe kabinet stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor het lanceren van een vrijwillige maatschappelijke diensttijd van zes maanden. Scholieren die de diensttijd met succes afronden krijgen daarvoor een getuigschrift dat in de toekomst gaat gelden als een pre bij overheidssollicitaties.

Wilhelmus

Voor cultuur en democratisch bewustzijn wordt er vanaf heden structureel 80 miljoen euro vrijgemaakt. Dit geld is deels bedoeld voor educatie. Zo leren scholieren vanaf de nieuwe kabinetsperiode het Wilhelmus op school, inclusief de historische achtergrond van het volkslied. Wij kunnen ons goed voorstellen dat veel leerlingen deze beleidsverandering als onzinnig zullen ervaren. Het is opmerkelijk dat het nieuwe kabinet het opleggen van de diagnostische tussentijdse toets niet als een taak voor de overheid ziet, maar het opleggen van het leren van het volkslied wel.

Conclusie

Over de vrijwillige diensttijd zijn wij gematigd positief. Het is nog onduidelijk hoe dit voorstel precies zal worden uitgewerkt in de praktijk. Daarnaast kan het verplicht leren van het Wilhelmus door veel scholieren als onzinnig worden ervaren. Toch zijn wij van mening dat het nieuwe kabinet met een aantal ideeën is gekomen om scholieren meer uit zichzelf te laten halen. Het afschaffen van de rekentoets als onderdeel van het eindexamen is prettig voor scholieren die weinig talent hebben in wiskunde, maar uitblinken in andere vakken. Het verlengen van de kwalificatieplicht is wat ons betreft ook een goede zaak. Voor zowel oud als jong geldt: mét diploma sta je sterker in de arbeidsmarkt. Tenslotte is het fijn dat als je goed bent in bepaalde vakken, je deze vakken in de toekomst kan volgen op een hoger onderwijsniveau. Al met al is het duidelijk dat het nieuwe kabinet lang heeft nagedacht over het vormgeven van het middelbaar onderwijs. Onze mening is dat het regeerakkoord een aantal goede beleidspunten bevat voor middelbare scholieren. We zijn benieuwd hoe de voorgestelde veranderingen zullen uitwerken in de praktijk.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Leerlingen bij OnlineHuiswerkklas.nl volgen altijd eerst een proefweek huiswerkbegeleiding. Na deze periode kun je een abonnement voor vier tot tien uur begeleiding per week bij ons afsluiten. Onze abonnementen zijn maandelijks opzegbaar..

Proefweek starten