Vier tips om spijbelen te voorkomen - OnlineHuiswerkklas.nl

Vier tips om spijbelen te voorkomen

5 november 2021
Michiel van Gorp, MA

Nieuwsoverzicht

Recente cijfers zijn nog  niet beschikbaar – maar in 2019 gaf 13% van de jongeren aan gedurende de laatste maand minimaal één keer te hebben gespijbeld (bron). Jongens en meisjes spijbelden ongeveer even veel. Hoe ouder de leerling – hoe hoger de kans dat hij/zij spijbelt. In de leeftijdscategorie zestien jaar is het verzuim bijvoorbeeld bijna zes keer zo hoog als in de leeftijdscategorie twaalf jaar.

In dit artikel gaan we in op maatregelen die ouders kunnen nemen om spijbelen tegen te gaan. Een aantal van deze maatregelen wordt genoemd op de website van de rijksoverheid.

1. Zorg dat het contact met de school goed is

Zorg dat je goed contact houdt met de school van je kind, door bijvoorbeeld geregeld ouderavonden te bezoeken en te reageren op eventuele verzoeken van de mentor van jouw kind. Als het contact goed is heb je de mogelijkheid om samen te werken. Deze samenwerking kan goed van pas komen als je kind spijbelt: je kunt in dat geval samen met de school optrekken om hier iets aan te doen. Daarnaast zorgt het goede contact ervoor dat de lijntjes zo kort mogelijk zijn. Een klassenmentor zal dan bijvoorbeeld eerder geneigd zijn om je persoonlijk op de hoogte te brengen van de afwezigheid van jouw kind.

2. Zorg dat je het lesrooster van je kind goed kent

Helaas zijn veel ouders onvoldoende op de hoogte van het lesrooster van hun kind. Hierdoor heeft hun zoon/dochter vrij spel. Vraag daarom regelmatig naar het laatst gecommuniceerde lesrooster en maak hier een foto van. Zo kun je het tijdig opmerken als je kind ongeoorloofd afwezig is. Het komt helaas regelmatig voor dat pubers ouders voorliegen – door bijvoorbeeld te zeggen dat ze een tussenuur hebben. Een goede kennis van het lesrooster voorkomt dat je hierin trapt…

3. Vraag aan de school wat er tegen spijbelen wordt gedaan

In de schoolgids vind je vaak terug wat het beleid van de school is om spijbelen tegen te gaan. Als je kind spijbelt is het goed om contact op te nemen met de school – en eventueel naar het beleid in de schoolgids te verwijzen. Sommige scholen hebben in theorie een goed beleid om spijbelen tegen te gaan, maar voeren dat beleid in de praktijk onvoldoende uit. Het is goed om hier concreet naar te vragen als je merkt dat je kind spijbelt.

4. Dien een klacht in bij de klachtencommissie als u vindt dat de school het probleem onvoldoende aanpakt

Iedere school heeft een klachtencommissie waar je terecht kunt als je het niet eens bent met het beleid- of het handelen van de school. Als je vindt dat de school niet goed optreedt tegen de ongeoorloofde afwezigheid van jouw kind, is het goed om een duidelijke klacht neer te leggen bij de klachtencommissie. Zorg ervoor dat je de communicatie duidelijk – en met name vriendelijk is. Om het spijbelen tegen te gaan is goed contact met de school heel belangrijk. Probeer hier constructief iets tegen te doen – zonder vijanden te maken.

Ook bij Onlinehuiswerkklas vinden wij het belangrijk dat jouw kind niet spijbelt. Heb jij het gevoel dat je kinderen bijvoorbeeld door het spijbelen niet aan hun huiswerk beginnen? Neem dan eens vrijblijvend contact op.

Contact

 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Leerlingen bij OnlineHuiswerkklas.nl volgen altijd eerst een proefweek huiswerkbegeleiding. Na deze periode kun je een abonnement voor vier tot tien uur begeleiding per week bij ons afsluiten. Onze abonnementen zijn maandelijks opzegbaar..

Proefweek starten