Na-inschrijving - OnlineHuiswerkklas.nl

Na-inschrijving

Huiswerkbegeleiding

Het Willem de Zwijger College wil een aantal leerlingen de kans geven om zich beter voor te bereiden op belangrijke toetsmomenten en eventuele leerachterstanden in te halen.

Om dit doel te bereiken is het Willem de Zwijger College een samenwerking aangegaan met de organisatie OnlineHuiswerkklas.nl. OnlineHuiswerkklas.nl biedt, op initiatief van de Willem, leerlingen die zich inschrijven de mogelijkheid om dit schooljaar 6, 7 of 8 uur huiswerkbegeleiding per week te volgen. Daarnaast volgen alle deelnemers iedere week een individueel Plangesprek (15 minuten).

Iedere zondagochtend: Plangesprek (15 minuten)

Iedere zondag vindt op een vast tijdsstip het wekelijkse Plangesprek plaats met je persoonlijke studiecoach (individueel). Dit is een online gesprek (via video). Nadat er is gekeken naar het huiswerk wordt er samen een planning gemaakt voor de komende week.

Ik kan niet op zondagochtend. Kan ik alsnog deelnemen aan het project?

Wij raden alle deelnemers aan om het wekelijkse Plangesprek te volgen. Echter: als het écht niet uitkomt, is het ook mogelijk om alleen deel te nemen aan de begeleidingsuren, en het wekelijkse Plangesprek niet te volgen.

Zondag t/m donderdag: huiswerkbegeleiding

De begeleidingsuren zijn interactief en vinden plaats in kleine groepjes van maximaal zes leerlingen. De begeleider houdt toezicht, controleert regelmatig de voortgang en is direct beschikbaar bij vragen. Deelnemers plannen de begeleidingsuren zelf in. Zo kan ervoor gekozen worden om de uren te verspreiden over bijvoorbeeld twee, drie, vier of vijf dagen.

Hoe kan ik mij aanmelden? 

De mogelijkheid tot inschrijven is gesloten op 24 april. Inschrijven via onderstaand formulier is alleen mogelijk indien een medewerker van OnlineHuiswerkklas.nl telefonisch of via e-mail heeft aangegeven dat dit mogelijk is. Nadat wij een verzoek tot na-inschrijven hebben ontvangen, nemen we maximaal vijf werkdagen de tijd om een moment voor het afstemmen van een individueel kennismakingsgesprek. Nieuwe leerlingen starten op de eerstvolgende zondag na het kennismakingsgesprek.

Hoe kan ik mij afmelden? 

De begeleiding loopt in principe door tot het einde van het schooljaar. Leerlingen die deelnemen aan het project kunnen besluiten om de samenwerking tussentijds op te zeggen. Na opzegging loopt de begeleiding nog twee weekjes door.

Stap 1.

Je wilt je extra inzetten om dit jaar succesvol af te ronden

Stap 2.

Je meldt je aan voor huiswerkbegeleiding op deze pagina

Stap 3.

Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek

Stap 4.

Je volgt wekelijks 6, 7 of 8 uur huiswerkbegeleiding tot het einde van het schooljaar

Op verzoek van de directie van het Willem de Zwijger College is de mogelijkheid tot inschrijven gesloten.

Informatie

Whatsapp: 06 811 67 255
Tel: 085 877 1234
E-mail: info@onlinehuiswerkklas.nl