Weer 100% geslaagd! - OnlineHuiswerkklas.nl

Weer 100% geslaagd!

18 juni 2020
Michiel van Gorp, MA

Nieuwsoverzicht

Ook dit jaar zou een aantal van onze leerlingen eindexamen doen. Echter, op 24 maart besloot minister Arie Slob (Onderwijs) in overleg met onderwijsorganisaties dat het centraal examen niet door zou gaan. Leerlingen konden dit jaar hun diploma behalen op basis van de schoolexamens en zo doorstromen naar het vervolgonderwijs. Scholen kregen de ruimte om de schoolexamens veilig te organiseren en af te sluiten.

Voor ons had dit besluit een grote impact. In de periode voor de examens was onze begeleiding er op gericht de eindexamenleerlingen te helpen om met een goede cijferlijst de examenperiode in te gaan. Die cijferlijst werd plots leidend: een aantal leerlingen kreeg in april plotseling recht op een diploma. Voor een andere groep was er nog werk aan de winkel. Zij moesten enkele schoolexamens met succes herkansen om door te kunnen stromen naar het vervolgonderwijs.

Voor leerlingen die niet direct een diploma kregen was de informatievoorziening niet altijd goed. Zij hadden bijvoorbeeld recht op een herkansing, maar het was nog niet duidelijk welke schoolexamens wel- en niet herkanst konden worden. Naast het geven van de gebruikelijke begeleiding hebben wij deze leerlingen zo goed mogelijk geholpen met het uitzoeken van een geschikte leerstrategie. En met succes!

Wij zijn dan ook ontzettend trots om voor het derde schooljaar op rij aan te kondigen dat ál onze eindexamenleerlingen zijn geslaagd! Wij wensen deze leerlingen heel veel succes met hun vervolgopleiding op het MBO, HBO of Universiteit.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Leerlingen bij OnlineHuiswerkklas.nl volgen altijd eerst een proefweek huiswerkbegeleiding. Na deze periode kun je een abonnement voor vier tot tien uur begeleiding per week bij ons afsluiten. Onze abonnementen zijn maandelijks opzegbaar..

Proefweek starten