Zitten blijven zit er niet meer in - OnlineHuiswerkklas.nl

Zitten blijven zit er niet meer in

1 april 2018
Michiel van Gorp, MA

Nieuwsoverzicht

In het huidige onderwijs is het voor scholen ontzettend belangrijk dat leerlingen géén vertraging meer oplopen na de derdeklas. Scholen doen ontzettend hun best om zoveel mogelijk leerlingen over te laten gaan omdat de doorstroom van leerlingen een belangrijke kwaliteitsindicator is voor zowel de inspectie als de ouders van nieuwe leerlingen.

Ondanks dat een ‘’jaartje over doen’’ voor veel mensen misschien wel goed is bevallen, zit dat er tegenwoordig niet meer in. Het gebeurt steeds vaker dat een leerling met tegenvallende resultaten bijvoorbeeld van 3 havo naar 4-vmbo gaat, in plaats van dat hij/zij 3 havo over moet doen. Dit komt door de scholen, ouders en inspecties. Zij zijn volledig gefixeerd op de doorstroom van leerlingen en slagingspercentages.

Het is aan de ene kant vreemd dat ouders en inspecties zich laten leiden door deze indicatoren. Een school waar die percentages lager liggen is misschien een plek waar scholieren meer kansen krijgen om alles uit zichzelf te halen en vaker het voordeel van de twijfel krijgen. Aan de andere kant, onderzoek wijst uit dat zitteblijvers meer kans hebben om nog een keer te doubleren. De grote interesse voor doorstroomcijfers is daarom ook niet erg verwonderlijk.

De willekeur waarmee leerlingen naar lagere niveaus worden gestuurd blijft echter een enorm probleem. In Nederland vinden we het heel normaal dat docenten aan het eind van het schooljaar in lange vergaderingen over de toekomst van leerlingen beslissen. Mentoren spelen hierin doorgaans een grote rol. Zij vergaderen lang over leerlingen met matige resultaten om te beslissen of hij/zij het niet beter op een lager onderwijsniveau kan proberen. Dit is ronduit subjectief en met grote gevolgen.

Het is merkwaardig dat docenten op deze manier over de toekomst van sommige leerlingen beslissen. Scholieren die een goede kans maken op de Havo, worden willekeurig verzocht om naar het VMBO te gaan. Andere leerlingen met dezelfde resultaten maar een ‘betere houding’ krijgen wel de kans om het op de Havo te proberen.

Het is wellicht begrijpelijk dat leerlingen met tegenvallende resultaten tegenwoordig worden verzocht hun studieloopbaan voort te zetten op een lager niveau. Het is echter niet goed te praten dat dit nog steeds met grote willekeur gebeurt. De resultaten van scholieren zouden leidend moeten zijn in die beslissing, niet de mening van individuele docenten.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Leerlingen bij OnlineHuiswerkklas.nl volgen altijd eerst een proefweek huiswerkbegeleiding. Na deze periode kun je een abonnement voor vier tot tien uur begeleiding per week bij ons afsluiten. Onze abonnementen zijn maandelijks opzegbaar..

Proefweek starten